Innowacje w zastosowaniach przemysłowych

To tytuł seminarium organizowanego przez Instytut Obróbki Plastycznej w dniu 6 czerwca 2018 r. podczas Targów ITM Polska 2018.

Seminarium po raz kolejny stanowi platformę bezpośredniego spotkania przedstawicieli nauki i przemysłu. Problematyka edycji 2018 seminarium obejmuje zagadnienia technologiczne i materiałowe obróbki plastycznej objętościowej (w tym walcowania), obróbki blach oraz maszyn, urządzeń i narzędzi, w powiązaniu z projektami, w których realizacji uczestniczy Instytut Obróbki Plastycznej.

Program Seminarium:

9.30–10.00

Rejestracja Uczestników

10.00–10.05

Powitanie Uczestników

dr inż. Stanisław Ziółkiewicz, Dyrektor Instytutu Obróbki Plastycznej

10.05–11.20

SESJA I „Ekonomiczne i ekologiczne technologie walcowania pierścieni”

10.05–10.20

Wybrane zagadnienia procesu asymetrycznego walcowania wyrobów płaskich
prof. dr hab. inż. Anna Kawałek, Politechnika Częstochowska

10.20–10.35

Optymalizowanie struktury i właściwości mechanicznych stali martenzytycz-nych przeznaczonych na wielkogabarytowe pierścienie
dr inż. Beata Pachutko, Instytut Obróbki Plastycznej

10.35–10.50

Badania modelowe procesu walcowania pierścieni
mgr inż. Jarosław Lulkiewicz, Instytut Obróbki Plastycznej

10.50–11.05

Robotyzacja produkcji pierścieni
Szczepan Kajpust, Zarmen FPA Sp. z o.o.

11.05–11.20

Innowacyjne technologie walcowania kul z główek złomowanych szyn kolejowych
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Politechnika Lubelska

11.20–11.50

SESJA POSTEROWA (przerwa kawowa)

11.50–13.20

SESJA II „Inne technologie obróbki plastycznej”

11.50–12.05

Badania kształtowania profili aluminiowych Badania nad opracowaniem technologii trójrolkowego gięcia profili aluminiowych dla przemysłu samochodowego
dr inż. Tomasz Gądek, Instytut Obróbki Plastycznej

12.05–12.20

Koncepcja i badania eksperymentalne kształtowania elementów cienkościennych przy pomocy hybrydowej metody laserowo-mechanicznej
dr inż. Piotr Kurp, Politechnika Świętokrzyska

12.20–12.35

Fizyczno-matematyczne modelowanie wysokotemperaturowych procesów przetwarzania stali w aspekcie wspomagania projektowania nowych technologii
dr inż. Marcin Hojny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

12.35–12.50

Kształtowanie słupka B ze stopów 7xxx
prof. dr hab. inż. Jerzy Gronostajski, Politechnika Wrocławska

12.50–13.05

Stopowanie laserowe borem stali
dr hab. inż. Marta Paczkowska, Politechnika Poznańska

13.05–13.20

Dyskusja

13.20–14.00

LUNCH

Podczas Sesji tematycznej I zostaną zaprezentowane m.in. następujące zagadnienia:

  • Wybrane zagadnienia procesu asymetrycznego walcowania wyrobów płaskich (prof. A. Kawałek, Politechnika Częstochowska),
  • Optymalizowanie struktury i właściwości mechanicznych stali martenzytycznych przeznaczonych na wielkogabarytowe pierścienie (dr inż. B. Pachutko, Instytut Obróbki Plastycznej),
  • Badania modelowe procesu walcowania pierścieni (mgr inż. J. Lulkiewicz, Instytut Obróbki Plastycznej ),
  • Innowacyjne technologie walcowania kul z główek złomowanych szyn kolejowych (prof. Z. Pater, Politechnika Lubelska).

W Sesji tematycznej II znajdą się m.in. następujące prezentacje:

  • Badania nad opracowaniem technologii trójrolkowego gięcia profili aluminiowych dla przemysłu samochodowego (dr inż. T. Gądek, Instytut Obróbki Plastycznej),
  • Koncepcja i badania eksperymentalne kształtowania elementów cienkościennych przy pomocy hybrydowej metody laserowo-mechanicznej (dr inż. P. Kurp, Politechnika Świętokrzyska),
  • Fizyczno-matematyczne modelowanie wysokotemperaturowych procesów przetwarzania stali w aspekcie wspomagania projektowania nowych technologii (dr inż. M. Hojny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie),
  • Stopowanie laserowe borem stali wysokowęglowej (dr hab. inż. Marta Paczkowska, Politechnika Poznańska).

Zgłoszenia udziału w Seminarium, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwy instytucji, adresu e-mail/numeru telefonu, można dokonać elektronicznie na adres Sekretariatu Seminarium: malgorzata.slodzinka@inop.poznan.pl.

 

Wstecz

Partnerzy MedialniChętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact