MM Speakers Corner – to trzeba koniecznie zobaczyć

Jakie są najnowsze trendy w automatyce przemysłowej? W jaki sposób możemy komunikować się z maszynami? Jak zoptymalizować produkcję?

W trakcie targów ITM Polska czasopismo „MM Magazyn Przemysłowy” zaprasza na panele dyskusyjne pod nazwą „MM Speakers Corner”.

W ramach wydarzenia przedstawiciele biznesu i świata nauki będą rozmawiać o trendach w światowym przemyśle, nowoczesnych technologiach i innowacjach branżowych. Na tym tle ocenią również kondycję polskich przedsiębiorstw, a także będą się zastanawiać nad kierunkami i perspektywami ich rozwoju.

"Jakie są najnowsze trendy w automatyce przemysłowej? W jaki sposób możemy komunikować się z maszynami? Jak zoptymalizować produkcję? Czy wdrażanie energooszczędnych technologii to tylko konieczność związana z coraz ostrzejszymi normami środowiskowymi, czy może czysty zysk dla przedsiębiorstwa? Jaka będzie rola człowieka w nowoczesnej fabryce? Między innymi na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas tego wydarzenia.

Całość zostanie podzielona na cztery panele:

Pierwszy panel (początek o godz. 10) to „Przemysł 4.0 w Polsce – slogan czy realny kierunek rozwoju firm z sektora MŚP”. Zaproszeni goście postarają się m.in. odpowiedzieć na pytanie, czy nasze rodzime przedsiębiorstwa są gotowe na wdrażanie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0, zdiagnozują, w jakim są one miejscu jeśli chodzi o wdrażanie innowacyjnych technologii i po jakie z nich sięgają najczęściej.

Temat drugiej dyskusji to „Automatyzacja i robotyzacja polskich firm - doświadczenia dostawców”. W jej trakcie goście dowiedzą się m.in. jak wygląda automatyzowanie linii produkcyjnych w polskich firmach, jakie są największe bariery ograniczające adaptację nowych technologii w MŚP, jakie korzyści niesie za sobą wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz co ma największy wpływ przy ich wyborze.

Trzeci panel to „Narzędzia wsparcia dla rozwoju polskich przedsiębiorstw w drodze do Przemysłu 4.0”. Podczas dyskusji dowiemy się, jaką rolę odgrywa państwo i instytucje rządowe we wspieraniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, przedstawione zostaną rodzaje wsparcia finansowego i skuteczne metody pozyskiwania środków na inwestycje, a także to, jakich zmian w edukacji wymaga Przemysł 4.0.

Ostatnim poruszanym tematem będzie „Przemysł przyszłości – wizje i koncepcje rozwoju”, w którym zaproszeni eksperci puszczą wodze fantazji, wcielą się w futurystów i postarają się przewidzieć przyszłość dla branży przemysłowej.

Nie powinno Państwa tu zabraknąć – zapraszamy!".

Paweł Kruk
Redaktor naczelny czasopisma „MM Magazyn Przemysłowy”

Warto nadmienić, że MM Magazyn Przemysłowy toważyszy targom ITM Polska od wielu lat, i co roku z ekspertami tworzy merytoryczną oprawę wydarzenia.

pp-69_of_641.jpg

-------------------

Najważniejsze informacje o MM Magazynie Przemysłowym:

  • Największy nakład wśród czasopism branżowych.
  • Dystrybucja bezpośrednia do kadry zarządzającej i inżynierskiej przedsiębiorstw powiązanych z tematyką danego wydania.
  • Ukazuje się w Polsce od 1993r. dostarczając niezbędnych informacji branżowych i praktycznej wiedzy technicznej.
  • Jest publikacją cenioną przez praktyków szukających najlepszych rozwiązań dla przemysłu.
  • Magazyny ze znakiem MM są wydawane w 12 krajach i 11 językach odgrywając istotną rolę w wymianie doświadczeń i nowych technologii na całym świecie.
  • Publikacja, należy do ZKDP www.zkdp.pl i jako jeden z nielicznych magazynów branżowych dla przemysłu ma kontrolowany nakład.

Wstecz

Partnerzy MedialniChętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact