Znamy laureatów plebiscytu ZŁOTY INŻYNIER

W tym roku odbyła się już 23 edycja konkursu organizowanego przez Przegląd Techniczny. „Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która popularyzuje ich dokonania.

Tytuły przyznawane są w kategoriach: high-tech, zarządzanie, menadżer, ekologia, nauka i jakość. Nagroda ma promować dokonania polskich inżynierów i zwrócić uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

W Warszawskim Domu Technika NOT na uroczystej Gali podsumowano XXIII .plebiscyt "Przeglądu Technicznego" o tytuł Złotego Inżyniera. Tytuł Diamentowego Inżyniera otrzymał dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Zarządu Spółki Tarnowskie Wodociągi, a także Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. We wcześniejszych edycjach plebiscytu był Srebrnym i Złotym Inżynierem.

Pismo gratulacyjne do laureatów i organizatorów plebiscytu skierował Prezydent RP pan Andrzej Duda. Podczas Gali odczytał je doradca Prezydenta RP Marek Dietl. Pismo Prezydenta RP w załączeniu.

W uroczystości wzięli również udział: posłanka na Sejm RP Jolanta Hibner, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski, Prezes Głównego Urzędu Miar Włodzimierz Lewandowski,  prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Tomasz Schweitzer, prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski, przedstawiciel Ministra Rozwoju Paweł Maryniak, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii Ryszard Pregiel, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce prof. Leszek Rafalski,  Ambasador Komisji Europejskiej ds. Nowej Narracji Europejskiej prof. Michał Kleiber, prezes Fundacji Promocji Godła Polskiego „Teraz Polska” Krzysztof Przybył, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej Jan Tarczyński, Prezes Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. Zbigniew Grabowski. Obecni byli przedstawiciele Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Patentowego RP, prorektorzy i dziekani stołecznych uczelni (PW i SGGW),  dyrektorzy i profesorowie instytutów badawczych oraz  członkowie władz i agend ruchu stowarzyszeniowego ze stowarzyszeń naukowo-technicznych i terenowych jednostek organizacyjnych NOT. Obecni byli także laureaci poprzednich edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego.

Uczestników Gali powitała i słowo wprowadzające wygłosiła prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – redaktor naczelna „Przeglądu Technicznego” – Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Pełna lista laureatów dostępna na: https://enot.pl/aktualnosci/item/967-xxiii-gala-zloty-inzynier

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

 

 

Wstecz

Partnerzy MedialniChętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact