MACH-TOOL Exhibition

ZAKRES TEMATYCZNY/THEMATIC SCOPE


1. Obrabiarki do obróbki ubytkowej metali


1. Machine tools for machining of metals

2. Maszyny do obróbki plastycznej na zimno


2. Machines for cold working

3. Maszyny i urządzenia do procesów obróbki plastycznejna gorąco


3. Machines and devices for hot working

4. Walcownictwo


4. Rolling mill practice

5. Narzędzia


5. Tools

6. Warsztatowe i laboratoryjne środki miernicze


6. Workshop and laboratory measuring devices

7. Maszyny i urządzenia montażowe


7. Assembly machines and devices

8. Manipulatory i roboty przemysłowe


8. Industrial manipulators and robots

9. Zespoły i elementy do przenoszenia napędu w maszynach


9. Units and elements for drive transfer in machines

10.Urządzenia i materiały do rapid technologii


10. Device and materials for rapid technologies

11. Inne specjalistyczne maszyny urządzenia


11. Other specialist machines and devices


 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 1. Obrabiarki do obróbki ubytkowej metali / Machine tools for machining of metals

1.1

Obrabiarki do obróbki ubytkowej metali

1.1

Machine tools for machining of metals

 

1.1.1

 

Tokarki pionowe

 

1.1.1

 

Vertical turning machines

1.1.2

Tokarki rewolwerowe

1.1.2

Capstan and turret lathes

1.1.3

Tokarki stołowe

1.1.3

Bench lathes

1.1.4

Tokarki kopiarki

1.1.4

Copying lathes

1.1.5

Tokarki produkcyjne

1.1.5

Centre lathes

1.1.6

Tokarki pociągowe produkcyjne

1.1.6

Sliding, surfacing and screw cutting lathes

1.1.7

Tokarki wielonożowe produkcyjne

1.1.7

Multi-tool production lathes

1.1.8

Tokarki wykończeniowe

1.1.8

Second operation lathes

1.1.9

Tokarki do toczenia owalnego

1.1.9

Oval turning lathes

1.1.10

Tokarki do toczenia czołowego

1.1.10

Facing lathes

1.1.11

Tokarki do toczenia czołowego i kłowego

1.1.11

Facing lathes with tailstock

1.1.12

Tokarki obcinarki

1.1.12

Cutting-off machines

1.1.13

Obrabiarki do kształtowania końcówek

1.1.13

Centering and end facing machines

1.1.14

Tokarki zegarmistrzowskie

1.1.14

Watchmaker’s lathes

1.1.15

Tokarki do zestawów kołowych

1.1.15

Axle turning lathes

1.1.16

Tokarki do toczenia i nagniatania    czopów osi wagonowych

1.1.16

Axle journal turning and roller burnishing lathes

1.1.17

Tokarki do tłoków

1.1.17

Piston lathes

1.1.18

Tokarki do wałów korbowych i wałków rozrządu

1.1.18

Crankshaft and camshaft

1.1.19

Tokarki do walców

1.1.19

Roll turning lathes

1.1.20

Tokarki do wałków i łuszczarki

1.1.20

Bar turning and peeling machines

1.1.21

Tokarki z obsługą ręczną

1.1.21

Manual lathes

1.1.22

Inne tokarki

1.1.22

Other lathes

1.2.

Automaty tokarskie

1.2.

Automatic lathes

1.2.1

Półautomaty tokarskie

1.2.1

Semi-automatic lathes

1.2.2

Automaty tokarskie jednowrzecionowe uniwersalne

1.2.2

Single spindle universal automatic lathes

1.2.3

Automaty tokarskie jednowrzecionowe uchwytowe

1.2.3

Single spindle chucking automatics

1.2.4

Automaty  tokarskie jednowrzecionowe prętowe

1.2.4

Single spindle bar automatics

1.2.5

Automaty tokarskie wielowrzecionowe uchwytowe

1.2.5

Multi-spindle chucking automatics

1.2.6

Automaty tokarskie wielowrzecionowe prętowe

1.2.6

Multi-spindle bar automatics

1.2.7

Automaty tokarskie z dużymi prędkościami (high speed)

1.2.7

High speed automatic lathes

1.2.8

Centra tokarskie

1.2.8

Turning centres

1.2.9

Inne automaty tokarskie

1.2.9

Other automatic lathes

 

 

 

 

1.3.

Wiertarki

1.3.

Drilling machines

 

 

 

 

1.3.1.

Wiertarki stołowe

1.3.1.

Bench drills

1.3.2.

Wiertarki słupowe

1.3.2.

Pillar drills

1.3.3.

Wiertarki kolumnowe  (stojakowe)

1.3.3.

Multiradial drilling machines

1.3.5.

Wiertarki szeregowe

1.3.5.

Drill lathes

 

 

 

1.3.6.

Wiertarki rewolwerowe

1.3.6.

Deep-hole drills

1.3.7.

Wiertarki poziome

1.3.7.

Accurate jig drilling machines

1.3.8.

Wiertarki do głębokich otworów

1.3.8.

Gang drillers

1.3.9.

Wiertarki wielowrzecionowe

1.3.9.

Other drill types and solutions

1.3.10.

Wiertarki współrzędnościowe dokładne

1.3.10.

Automatic and semiautomatic drills

1.3.11

Wiertarki z dużymi prędkościami (high speed)

1.3.11

High speed drilling machines

1.3.12

Wiertarki bramowe (portalowe)

1.3.12

Gantry type drilling machines

1.3.13

Centra wiertarskie

1.3.13

Drilling machines – multiway

1.3.14

Inne wiertarki

1.3.14

Other drilling machines

 

 

 

 

1.4.

Wytaczarki

1.4.

Boring machines

1.4.1.

Wytaczarki poziome dokładne

1.4.1.

Accurate vertical boring machines

1.4.2.

Wytaczarki pionowe dokładne

1.4.2.

Accurate horizontal boring machines

1.4.3.

Wytaczarki do cylindrów

1.4.3.

Borers for cylinders

1.4.4.

Wytaczarko-frezarki z nieruchomym stojakiem

1.4.4.

Boring-milling machines with fixed support

1.4.5.

Wytaczarko-frezarki z ruchomym stojakiem

1.4.5.

Boring-milling machines with moving support

1.4.6.

Wytaczarko-frezarki bramowe (portalowe)

1.4.6.

Planer boring-milling machines

1.4.7.

Wytaczarko-frezarki współrzędnościowe

1.4.7.

Other types and solutions for boring machines and boring-milling machines

1.4.8

Wytaczarki z dużymi prędkościami (high speed)

1.4.8

High speed boring machines

1.4.9

Inne wytaczarki

1.4.9

Other boring machines

 

 

 

 

1.5.

Frezarki

1.5.

Milling machines

1.5.1.

Frezarki uniwersalne konsolowe

1.5.1.

Universal knee-type milling machines

1.5.2.

Frezarki poziome konsolowe

1.5.2.

Horizontal knee-type milling machines

1.5.3.

Frezarki pionowe konsolowe

1.5.3.

Vertical knee-type milling machines

1.5.4.

Frezarki stołowe

1.5.4.

Bench and hand milling machines

1.5.5.

Frezarki uniwersalne wzdłużne

1.5.5.

Universal bed type milling machines

1.5.6.

Frezarki poziome wzdłużne

1.5.6.

Horizontal bed type milling machines

1.5.7.

Frezarki pionowe wzdłużne

1.5.7.

Vertical bed type milling machines

1.5.8.

Frezarki wielowrzecionowe wzdłużne

1.5.8.

Multi-head bed type milling machines

1.5.9.

Frezarko-wiertarki

1.5.9.

Milling and boring machines

1.5.10

Frezarki jednostojakowe wzdłużne

1.5.10.

Plano-milling machines

1.5.11.

Frezarko-kopiarki

1.5.11.

Copying milling machines

1.5.12.

Frezarki karuzelowe

1.5.12.

Circular table milling machines

1.5.13

Frezarki narzędziowe uniwersalne

1.5.13.

Universal tool milling machines

1.5.14

Frezarki z dużymi prędkościami (high speed)

1.5.14.

High speed milling machines

1.5.15

Frezarki do rowków wzdłużnych, rowków wpustowych i otworów podłużnych

1.5.15

Slot and keyway milling machines

1.5.16

Frezarki do fazowania i zaostrzania

1.5.16

Chamfering and pointing milling machines

1.5.17

Frezarki do matryc

1.5.17

Die-sinking machines

1.5.18

Frezarki do wałów korbowych i wałków krzywkowych (rozrządu)

1.5.18

Crankshaft and camshaft milling machines

1.5.19

Frezarki do obsługi ręcznej

1.5.19

Manual milling machines

1.5.20

Inne frezarki

1.5.20

Other milling machines

 

 

 

 

1.6.

Przecinarki

1.6.

Cutting-off machines

1.6.1.

Piły taśmowe

1.6.1.

Cutting-off machines for metal

1.6.2.

Piły ramowe do metali

1.6.2.

Horizontal band cutting-off machines

1.6.3.

Piły tarczowe

1.6.3.

Vertical band cutting-off machines

1.6.4.

Przecinarki

1.6.4.

Disk cutting-off machines

1.6.5.

Przecinarki tarciowe

1.6.5.

Emery cutting-off machines

1.6.6

Inne piły i przecinarki

1.6.6

Other sawing and filling machines

 

 

 

 

1.7.

Strugarki

1.7.

Planing machines

1.7.1.

Strugarki wzdłużne

1.7.1.

Planing machines

1.7.2.

Strugarki poprzeczne

1.7.2.

Shaping machines

1.7.3.

Strugarki pionowe (dłutownice)

1.7.3.

Slotting machines

1.7.4.

Inne strugarki

1.7.4.

Other planing machines

 

 

 

 

1.8.

Przeciągarki i przepycharki

1.8.

Broaching and push broaching machines

1.8.1.

Przeciągarki poziome

1.8.1.

Horizontal broaching machines

1.8.2.

Przeciągarki do powierzchni wewnętrznych

1.8.2.

Internal broaching machines

1.8.3.

Przeciągarki do powierzchni zewnętrznych

1.8.3.

Surface broaching machines

1.8.4.

Przeciągarki uniwersalne

1.8.4.

Universal broaching machines

1.8.5.

Przeciągarki wielostanowiskowe (transferowe)

1.8.5.

Transfer broaching machines

1.8.6.

Inne przeciągarki i przepycharki

1.8.6.

Other broaching and pushing machines

 

 

 

 

1.9.

Maszynki do obróbki i wykończenia kół zębatych

1.9.

Gear cutting and finishing machines

1.9.1.

Frezarki obwiedniowe do kół zębatych walcowych

1.9.1.

Gear hobbing machines

1.9.2

Dłutownice obwiedniowe do kół zębatych walcowych

1.9.2

Gear shaping machines (circular cutter or rack cutter)

1.9.3

Frezarki obwiedniowe do kół zębatych stożkowych i ślimakowych

1.9.3

Bevel and helical gear generating machines

1.9.4

Obrabiarki do obróbki kształtowej kół zębatych walcowych

1.9.4

Machine tools for shape forming of cylindrical gears

1.9.5

Frezarki do zębatek

1.9.5

Rack milling machines

1.9.6

Obrabiarki do wiórkowania kół zębatych

1.9.6

Gear shaving machines

1.9.7

Centra obróbkowe do kół zębatych

1.9.7

Gear cutting centres

1.9.8

Szlifierki do kół zębatych

1.9.8

Gear grinding machines

1.9.9

Obrabiarki do polerowania i docierania kół zębatych

1.9.9

Gear polishing and gear lapping machines

1.9.10

Obrabiarki do zaokrąglania i gratowania kół zębatych

1.9.10

Gear tooth rounding and gear tooth deburring machines

1.9.11

Inne obrabiarki do kół zębatych

1.9.11

Other gear cutting machines

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.

Obrabiarki do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych

1.10.

Screwing and threading machines

 


 


1.10.1.

Gwinciarki do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych

1.10.1.

Screwing and threading machines

1.10.2.

Walcarki do gwintów

1.10.2.

Thread rolling machines

1.10.3.

Inne obrabiarki do gwintów

1.10.3.

Other screwing and threading machines

 

 

 

 

1.11.

Szlifierki ogólnego przeznaczenia

1.11.

General-purpose grinding machines

1.11.1.

Szlifierki do wałków produkcyjne

1.11.1.

Production cylindrical grinding machines

1.11.2.

Szlifierki do wałków uniwersalne

1.11.2.

Universal cylindrical grinding machines

1.11.3.

Szlifierki do otworów

1.11.3.

Internal grinding machines

1.11.4.

Szlifierki poziome do płaszczyzn

1.11.4.

Horizontal spindle surface grinding machines

1.11.5.

Szlifierki pionowe do płaszczyzn

1.11.5.

Vertical spindle surface grinding machines

1.11.6.

Szlifierki do płaszczyzn uniwersalne

1.11.6.

Surface grinding machines with  adjustable spindle (universal)

1.11.7.

Szlifierki pionowe do płaszczyzn ze stołem obrotowym

1.11.7.

Vertical surface grinding machines with rotary table

1.11.8.

Szlifierki poziome do płaszczyzn ze stołem obrotowym

1.11.8.

Horizontal surface grinding machines with rotary table

1.11.9.

Szlifierki pionowe planetarne do otworów

1.11.9.

Vertical planetary internal grinding machines

1.11.10.

Szlifierki poziome planetarne do otworów

1.11.10.

Horizontal planetary internal grinding  machines

1.11.11.

Szlifierki do dwustronnego szlifowania płaszczyzn (szlifierki do powierzchni  płasko-równoległych)

1.11.11.

Double-sided surface grinding  machines (parallel plane grinding machines)

1.11.12.

Szlifierki bezkłowe

1.11.12.

Centreless grinding machines

1.11.13.

Szlifierki współrzędnościowe

1.11.13.

Jig grinding machines

1.11.14.

Szlifierki profilowe

1.11.14.

Profile grinding machines

1.11.15.

Szlifierki – kopiarki

1.11.15.

Copy grinding machines

1.11.16.

Szlifierki z dużymi prędkościami (high  speed)

1.11.16.

High speed grinding machines

1.11.17

Centra szlifierskie

1.11.17

Grinding centres

1.11.18

Szlifierki taśmowe

1.11.18

Abrasive band grinding machines

1.11.19

Szlifierki z wałkiem giętkim

1.11.19

Grinding machines with flexible  shaft

1.11.20

Szlifierki do wieloboków

1.11.20

Polygon grinding machines

1.11.21

Szlifierki do przedmiotów owalnych

1.11.21

Oval grinding machines

1.11.22

Szlifierki postępowo-zwrotne (wahadłowe)

1.11.22

Swing-frame grinding machines

1.11.23

Szlifierki do walców

1.11.23

Roll grinding machines

1.11.24

Szlifierki do nakiełków

1.11.24

Centre hole grinding machines

1.11.25

Szlifierki do prowadnic

1.11.25

Slide-way grinding machines

1.11.26

Szlifierki do wałków  wielowypustowych

1.11.26

Splineshaft grinding machines

1.11.27

Szlifierki do krzywek

1.11.27

Cam grinding machines

1.11.28

Szlifierki do wałów korbowych

1.11.28

Crankshaft grinding machines

1.11.29

Szlifierki do wałków krzywkowych (rozrządu)

1.11.29

Camshaft grinding machines

1.11.30

Szlifierki do zaworów

1.11.30

Valve grinding machines

1.11.31

Szlifierki do tłoków

1.11.31

Piston grinding machines

1.11.32

Szlifierki do czopów wałów osiowych

1.11.32

Axle journal grinding machines

1.11.33

Szlifierki do szlifowania głębokiego

1.11.33

Creep feed grinders

1.11.34

Szlifierki do zaworów

1.11.34

Thread grinding machines

1.11.35

Szlifierki do tłoków

1.11.35

Cylinder head levelling machines

1.11.36

Szlifierki do czopów wałów osiowych

1.11.36

Other grinding machines

1.12.

Szlifierki narzędziowe

1.12

Tool grinding machines

1.12.1.

Szlifierki narzędziowe uniwersalne

1.12.1.

Universal tool and cutter grinding machines

1.12.2.

Szlifierki narzędziowe do węglików spiekanych

1.12.2.

Carbide tool sharpening machines

1.12.3.

Szlifierko-docierarki narzędziowe

1.12.3.

Tool sharpening and lapping  machines

1.12.4.

Szlifierki do wierteł krętych

1.12.4.

Twist drill sharpening machines

1.12.5.

Szlifierki do frezów i rozwiertaków

1.12.5.

Cutter and reamer sharpening machines

1.12.6.

Szlifierki do przeciągaczy

1.12.6.

Broach sharpening machines

1.12.7.

Szlifierki do wkładek (płytek) ostrzowych

1.12.7.

Reversible carbide tip grinding machines

1.12.8.

Szlifierki do gwintowników

1.12.8.

Tap grinding machines

1.12.9.

Szlifierki do narzędzi do kół zębatych

1.12.9.

Gear cutting tool sharpening machines

1.12.10.

Ostrzarki do pił

1.12.10.

Sharpening machines for saw blades

1.12.11.

Szlifierki do narzynek i noży grzebieniowych

1.12.11.

Threading die and chaser grinding machines

1.12.12.

Szlifierki do głowic frezarskich (nożowych)

1.12.12.

Milling cutter sharpening machines

1.12.13.

Szlifierki do długich noży maszynowych

1.12.13.

Shear blade and machine knife sharpening machines

1.12.14.

Inne szlifierki i ostrzarki narzędziowe

1.12.14.

Other tool and cutter sharpening machines

 

 

 

 

1.13.

Maszyny do obróbki wykończeniowej (powierzchniowej) przedmiotów

1.13.

Machines for finishing of processed object surfaces

1.13.1.

Maszyny do gładzenia (gładzarki)

1.13.1.

Machines for grinding-in by means of abrasive grain or paste

1.13.2.

Maszyny do gładzenia cylindrów

1.13.2.

Machines for lapping (grinding-in between disks)

1.13.3.

Maszyny do docierania przedmiotów płaskich i walcowych

1.13.3.

Machines for wet-blast smoothing

1.13.4.

Maszyny do docierania narzędzi diamentowych

1.13.4.

Machines for hydropolishing

1.13.5.

Szlifierko-polerki taśmowe

1.13.5.

Machines for honing

1.13.6.

Polerki tarczowe

1.13.6.

Machines for oscillation smoothing - superfinish

1.13.7.

Polerki bezkłowe

1.13.7.

Machines and devices for diamond turning

1.13.8.

Polerki automatyczne

1.13.8.

Devices for electrolytic grinding

1.13.9.

Maszyny do dogładzania oscylacyjnego

1.13.9.

Machines for roller burnishing

1.13.10.

Wygładzarki ścierne (papierem ściernym)

1.13.10.

Machines for erosion treatment of machine parts and products

1.13.11

Maszyny do wygładzania strumieniowo-ściernego

1.13.11

Wet-blast smoothing machines

1.13.12

Maszyny do nagniatania powierzchni

1.13.12

Roller burnishing machines

1.13.13

Maszyny do obróbki wibracyjno-ściernej

1.13.13

Superfinishing vibrators

1.13.14

Inne maszyny do obróbki wykończeniowej powierzchni

1.13.14

Other honing, lapping and polishing machines

 

 

 

 

1.14.

Maszyny do gratowania

1.14.

Deburring machines

1.14.1.

Maszyny do elektromechanicznego gratowania

1.14.1.

Electromechanical deburring machines

1.14.2.

Maszyny do termicznego gratowania

1.14.2.

Thermal deburring machines

1.14.3.

Maszyny do zaokrąglania krawędzi

1.14.3.

Chamfering machines

1.14.4.

Inne systemy gratowania

1.14.4.

Other deburring systems

 

 

 

 

1.15.

Centra obróbkowe

1.15.

Machining centres

1.15.1.

Centra obróbkowe poziome

1.15.1.

Horizontal machining centres

1.15.2

Centra obróbkowe pionowe

1.15.2

Vertical machining centres

1.15.3

Centra obróbkowe uniwersalne

1.15.3

Machining centres – universal

1.15.4

Centra obróbkowe z dużymi prędkościami (HSC)

1.15.4

High speed machining centres  (HSC)

1.15.5

Centra obróbkowe wysoko wydajne (HPC)

1.15.5

High performance machining centres (HPC)

1.15.6

Centra do mikroobróbki

1.15.6

Micromachining centres

1.15.7

Inne centra obróbkowe

1.15.7

Other machining centres

 

 

 

 

1.16.

Elastyczne gniazda i systemy wytwórcze

1.16.

Flexible manufacturing cells and systems

1.16.1.

Elastyczne gniazda wytwórcze dla przedmiotów pryzmatycznych

1.16.1.

Flexible manufacturing cells for prismatic parts

1.16.2.

Elastyczne gniazda wytwórcze dla przedmiotów obrotowo-symetrycznych

1.16.2.

Flexible manufacturing cells for axial parts

1.16.3.

Elastyczne systemy wytwórcze dla przedmiotów pryzmatycznych

1.16.3.

Flexible manufacturing systems for prismatic parts

1.16.4.

Elastyczne systemy wytwórcze dla przedmiotów obrotowo-symetrycznych

1.16.4.

Flexible manufacturing systems for axial parts

1.16.5.

Elastyczne systemy wytwórcze do obróbek specjalnych

1.16.5.

Flexible manufacturing systems for other operations

 

 

 

 

1.17.

Obrabiarki do obróbki wielostanowiskowej i jednostki obróbkowe

1.17.

Transfer machines and unit heads

1.17.1.

Obrabiarki wielostanowiskowe ze stołem obrotowym

1.17.1.

Rotary indexing table machines

1.17.2.

Obrabiarki wielostanowiskowe z bębnem obrotowym

1.17.2.

Rotary indexing drum machines

1.17.3.

Automatyczne obrabiarki (linie) wielo-stanowiskowe przymusowo taktowane

1.17.3.

Transfer lines

1.17.4.

Inne obrabiarki przenośnikowe do obróbki wielostanowiskowej

1.17.4.

Other transfer machines

1.17.5.

Jednostki tokarskie

1.17.5.

Turning units

1.17.6.

Jednostki wiertarskie

1.17.6.

Drilling units

1.17.7.

Jednostki frezarskie

1.17.7.

Milling units

1.17.8.

Jednostki wytaczarskie

1.17.8.

Boring units

1.17.9.

Jednostki gwinciarskie

1.17.9.

Threading and tapping units

1.17.10

Jednostki specjalne

1.17.10

Special units

 

 

 

 

1.18

Maszyny i urządzenia do obróbki erozyjnej

1.18

Machines and device for erosive machining

 

 

 

 

1.18.1

Drążarki elektroerozyjne wgłębne

1.18.1

Die sinking spark erosion machines

1.18.2

Wycinarki elektroerozyjne drutowe

1.18.2

Wire spark erosion machines

1.18.3

Drążarki elektrochemiczne

1.18.3

Electro-chemical machine tools

1.18.4

Urządzenia do elektroerozyjnego drążenia otworów startowych

1.18.4

Start-hole electric discharge machines

1.18.5

Urządzenia do drążenia laserowego

1.18.5

Laser drilling machines

1.18.6

Elektrody i druty do obróbki elektroerozyjnej

1.18.6

Electrodes and wires for spark erosion machines

1.18.7

Inne urządzenia do obróbki erozyjnej metali

1.18.7

Other devices for erosion machining of metals

 

 

 

 

1.19

Oprogramowanie dla potrzeb przemysłu maszynowego

1.19

Software for the machine building industrie

 

 

 

 

1.19.1

Oprogramowanie dla rozwoju wyrobów

1.19.1

Software for product development

1.19.1.1

Oprogramowanie dla koncepcji i konstrukcji

1.19.1.1

Software for engineering and design

1.19.1.2

Oprogramowanie CAD

1.19.1.2

CAD software

1.19.1.3

Oprogramowanie CAE

1.19.1.3

CAE software

1.19.1.4

Oprogramowanie CAx

1.19.1.4

CAx integrated software

1.19.1.5

Oprogramowanie do symulacji wyrobów

1.19.1.5

Software for product simulation

1.19.1.6

Bank danych materiałowych

1.19.1.6

Materiale data base

1.19.1.7

Inne oprogramowania dla rozwoju wyrobów

1.19.1.7

Other software for product development

1.19.2

Oprogramowanie dla maszyn

1.19.2

Software for machines

1.19.2.1

Oprogramowanie dla układów sterowania CNC

1.19.2.1

Software for CNC-controls

1.19.2.2

Oprogramowanie dla programowalnych sterowań

1.19.2.2

Software for PLC

1.19.2.3

Oprogramowanie dla robotów przemysłowych

1.19.2.3

Software for industrial robots

1.19.2.4

Oprogramowanie i systemy diagnostyczne

1.19.2.4

Diagnostic systems and software

1.19.2.5

Systemy i oprogramowanie dla zdalnej obsługi

1.19.2.5

Teleservice systems and software

1.19.2.6

Inne oprogramowanie dla maszyn

1.19.2.6

Other software for machines

1.19.3

Oprogramowanie dla produkcji

1.19.3

Software for manufacturing

1.19.3.1

Oprogramowanie CAM

1.19.3.1

CAM software

1.19.3.2

Oprogramowanie dla zarządzania narzędziami

1.19.3.2

Tool management software

1.19.3.3

Oprogramowanie dla gospodarki magazynowej i materiałowej

1.19.3.3

Software for stock and materials management

1.19.3.4

Oprogramowanie dla zarządzania zaopatrzeniem

1.19.3.4

Software for industrial purchasing management

1.19.3.5

Oprogramowanie dla planowania i
sterowania produkcją

1.19.3.5

Software for production planning and control

1.19.3.6

Oprogramowanie dla planowania zdolności wytwórczej i terminów

1.19.3.6

Software for capacity and production data scheduling

1.19.3.7

Oprogramowanie dla gromadzenia danych maszynowych

1.19.3.7

Software for machine data acquisition

1.19.3.8

Oprogramowanie dla gromadzenia danych produkcyjnych

1.19.3.8

Software for production data acquisituion

1.19.3.9

Oprogramowanie dla systemów wytwórczych

1.19.3.9

Software for managing manufacturing systems

1.19.3.10

Oprogramowanie dla symulacji obróbki

1.19.3.10

Software for machining simulation

1.19.3.11

Oprogramowanie dla DNC

1.19.3.11

Software for DNC

1.19.3.12

Diagnostyka procesowa

1.19.3.12

Process diagnostics

1.19.3.13

Inne oprogramowania dla produkcji

 

1.19.3.13

Other software for manufacturing

1.20

  1. 21.

 

Wrzeciona i elektrowrzeciona

Naprawy wrzecion i elektrowrzecion

1.20

1.21

Spindles and electric spindles

Spindles and electric spindles repairs

  1. 2. Maszyny do obróbki plastycznej na zimno /Machines for cold working


 2.1.

Prasy typowych rozwiązań konstrukcyjnych

2.1.

Presses of typical structural solutions


 2.1.1.

Jednokadłubowe prasy mimośrodowe

2.1.1.

Single-frame eccentric presses

2.1.2.

Prasy jednokadłubowe jednopunktowe

2.1.2.

One point single-frame presses

2.1.3.

Prasy dwukadłubowe

2.1.3.

Double-frame presses

2.1.4.

Prasy dwupunktowe

2.1.4.

Two point presses

2.1.5

Prasy kolanowe

2.1.5.

Knuckle joint presses

2.1.6.

Prasy korbowe

2.1.6.

Crank presses

2.1.7.

Prasy wielostopniowe

2.1.7.

Multiple plunger presses

2.1.8.

Prasy stołowe do prac montażowych

2.1.8.

Bench presses for assembly works

2.1.9.

Prasy wysokowydajne z automatycznym podajnikiem

2.1.9.

Heavy duty presses with automatic feeder

2.1.10.

Prasy śrubowe cierne

2.1.10.

Friction screw presses

2.1.11.

Prasy z ręcznym wrzecionem warsztatowe

2.1.11.

Workshop Presses with manual spindle

2.1.12.

Prasy słupowe

2.1.12.

Column presses

2.1.13.

Praso-młoty

2.1.13.

Hammer-presses

2.1.14.

Prasy ciągowo-kołowe

2.1.14.

Drawing-circular presses

2.1.15.

Prasy z dźwignią ręczną

2.1.15.

Manual lever presses

2.1.16.

Prasy korbowe przetłaczające

2.1.16.

Crank transfer presses

2.1.17.

Prasy czteropunktowe ciągowe

2.1.17.

Four-column drawing presses

2.1.18.

Prasy ze stołem rewolwerowym

2.1.18.

Revolving bench presses

2.1.19.

Prasy kalibrujące

2.1.19.

Calibrating presses

2.1.20.

Prasy dokładnego tłoczenia

2.1.20.

Accurate presses

2.1.21.

Prasy mechaniczne specjalnej budowy

2.1.21.

Special construction mechanical presses

2.1.22.

Prasy przetłoczne z przenośnikiem chwytakowym

2.1.22.

Transfer presses with a bucket conveyor

2.1.23.

Prasy przetłoczne z samonakładkami ssącymi

2.1.23.

Transfer presses with suction inserts

2.1.24.

Prasy mechaniczne narzędziowe Tryout

2.1.24.

Tryout mechanical tool-making presses

 

 

 

 

2.2.

Prasy nietypowe

2.2.

Atypical presses

2.2.1.

Prasy dwu i czterosłupowe

2.2.1.

Two and four-column presses

2.2.2.

Prasy wyciskowe z ręczną dźwignią

2.2.2.

Extrusion presses with a manual lever

2.2.3.

Prasy ciągowe do blach

2.2.3.

Drawing presses for sheet metal

2.2.4.

Prasy stopniowe

2.2.4.

Multistage presses

2.2.5.

Prasy stołowe dla warsztatów naprawczych

2.2.5.

Bench presses for repair workshops

2.2.6.

Prasy dwukadłubowe produkcyjne

2.2.6.

Double-frame production presses

2.2.7.

Prasy jednokadłubowe produkcyjne

2.2.7.

Single-frame production presses

2.2.8.

Praso-młoty

2.2.8.

Hammer-presses

2.2.9.

Specjalistyczne prasy mechaniczne

2.2.9.

Specialistic mechanical presses

2.2.10.

Prasy obciągające

2.2.10.

Drawing presses

2.2.11.

Prasy tuszujące

2.2.11.

Erasing presses

2.2.12.

Prasy dokładnego tłoczenia

2.2.12.

Accurate presses

2.2.13.

Prasy hydrauliczne specjalnej budowy

2.2.13.

Hydraulic presses of special construction

2.2.14.

Prasy głębokotłoczne

2.2.14.

Deep presses

2.2.15.

Prasy pneumatyczne i hydropneumatyczne

2.2.15.

Pneumatic and hydropneumatic presses

2.2.16.

Prasy do tłoczenia impulsowego metodą wybuchową

2.2.16.

Presses for pulse pressing by means of the explosion method

2.2.17.

Prasy hydrauliczne narzędziowe Tryout

2.2.17.

Tryout hydraulic tool-making presses

2.2.18.

Prasy dla systemów obróbki plastycznej poprzez metodę wysokich ciśnień wewnątrz matrycy specjalnej budowy

2.2.18.

Presses for systems of plastic working by means of the method of  high-pressures inside a special matrix

 

 

 

 

2.3.

Inne rodzaje maszyn do obróbki plastycznej na zimno

2.3.

Other machines for cold working

2.3.1.

Prasy do metali sproszkowanych

2.3.1.

Presses for powdered metals

2.3.2.

Prasy do dwustronnego wybijania monet i medali

2.3.2.

Presses for double-sided minting of coins and medals

2.3.3.

Prasy wgniatające lub wgłębiające

2.3.3.

Indenting presses

2.3.4.

Prasy do gięcia i prostowania

2.3.4.

Presses for bending and straightening

2.3.5.

Prasy do zaginania lub wywijania obrzeży

2.3.5.

Presses for edge folding or flanging

2.3.6.

Prasy perforujące

2.3.6.

Perforating presses

2.3.7.

Prasy automatyczne do wykonywania wpustów w otworach

2.3.7.

Automatic presses for preparation of keys in openings

2.3.8.

Prasy do wielkoseryjnej przeróbki plastycznej na zimno

2.3.8.

Presses for heavy duty cold processing

2.3.9.

Prasy hydrauliczne do wyoblania przedmiotów z materiałów nie stalowych

2.3.9.

Hydraulic presses for spinning non-steel objects

2.3.10.

Wyoblarki i wyoblarko-walcarki

2.3.10.

Spinners and spinning mills

2.3.11.

Krawędziarko-zaginarki

2.3.11.

Folding machines

2.3.12.

Prasy do gięcia w tłoczniku

2.3.12.

Presses for die bending

2.3.13.

Centra obróbkowe do gięcia

2.3.13.

Bending centers

2.3.14.

Tłoczniki rewolwerowe

2.3.14.

Revolving dies

2.3.15.

Centra obróbkowe tłoczenia

2.3.15.

Forming centers

2.3.16.

Giętarki sterowane elektronicznie

2.3.16.

Electronic bending machines

2.3.17.

Prasy krawędziowe (prasy do gięcia w tłocznikach)

2.3.17.

Press brakes/bending presses using bending dies

2.3.18.

Maszyny do zaginania

2.3.18

Folding machines

2.3.19.

Elastyczne systemy obróbki blach

2.3.19.

Flexible sweet metal working systems

 

 

 

 

2.4.

Specjalistyczne maszyny i urządzenia produkcyjne

2.4.

Specialist production machines and devices

2.4.1.

Maszyny i urządzenia do znakowania wyrobów przez wytłaczanie i stemplowanie

2.4.1.

Machines and devices for product marking by drawing and stamping

2.4.2.

Maszyny do radełkowania, moletowania, żłobkowania, rowkowania, zawijania i wywijania obrzeży wyrobów

2.4.2.

Machines for knurling, milling, grooving, fluting,curling or flanging of product edges

2.4.3.

Maszyny do prostowania i obcinania drutu

2.4.3.

Machines for straightening and cutting of wire

2.4.4.

Maszyny do gięcia drutu i do gięcia stali zbrojeniowej

2.4.4.

Machines for bending of wire and reinforcing steel

2.4.5.

Maszyny do produkcji trzpieni z drutu

2.4.5.

Machines for production of wire mandrels

2.4.6.

Maszyny do zwijania drutu i siatek

2.4.6.

Machines for coiling wire and mesh

2.4.7.

Maszyny do zwijania sprężyn śrubowych i innych

2.4.7.

Machines for coiling helical and other springs

2.4.8.

Maszyny do produkcji lin i kabli

2.4.8.

Machines for production of ropes and cables

2.4.9.

Maszyny do nawijania drutu i cewek

2.4.9.

Machines for spooling wire and coils

2.4.10.

Maszyny do produkcji łańcuchów

2.4.10.

Machines for production of chains

2.4.11.

Maszyny do nacinania gwintów w nakrętkach

2.4.11.

Machines for tapping nuts

2.4.12.

Maszyny do produkcji śrub do drewna

2.4.12.

Machines for production of screws for wood

 

 

 

 

2.5.

Maszyny i urządzenia do niespawalniczych technik cięcia i łączenia metali

2.5.

Machines and devices for non-welding metal cutting andbonding techniques

2.5.1.

Nożyce gilotynowe mechaniczne i hydrauliczne

2.5.1.

Mechanical and hydraulic guillotine shears

2.5.2.

Nożyce krążkowe

2.5.2.

Rotary cutters

2.5.3.

Nożyce wibracyjne, nożyce do krzywizn, nożyce kątowe

2.5.3.

Nibbling machines, shears for curves, angular shears

2.5.4.

Nożyce do stali zbrojeniowej

2.5.4.

Shears for reinforcing steel

2.5.5.

Wycinarki młoteczkowe

2.5.5.

Hammer blanking devices

2.5.6.

Nitownice do nitowania na zimno (lub na gorąco)

2.5.6.

Riveters for cold (or hot) riveting

2.5.7.

Maszyny i urządzenia do klejenia metali na zimno (lub na gorąco)

2.5.7.

Machines and devices for cold (or hot) glue bonding of metals

2.5.8.

Maszyny i urządzenia do innych niespawalniczych technik łączenia lub cięcia metali

2.5.8.

Machines and devices for other non-welding metal cutting and bonding techniques

2.5.9.

Automatyczne maszyny do cięcia

2.5.9.

Automatic cutting machines

2.5.10.

Przecinarki taśmowe, piły taśmowe i piły tarczowe

2.5.10.

Band cut - off machines, band saws, circular saws

2.5.11.

Tłoczniki rewolwerowe

2.5.11.

Revolving dies

2.5.12.

Urządzenia do cięcia plazmowego

2.5.12.

Plasma cutting machines

2.5.13.

Urządzenia do cięcia laserowego

2.5.13.

Laser cutting machines

2.5.14.

Urządzenia do cięcia strumieniem wody

2.5.14.

Waterjet cutting machines

2.5.15.

Maszyny i urządzenia do znakowania wyrobów

2.5.15.

Marking machines and devices

2.5.16.

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie do kompleksowej obróbki blach i profili CAD/CAM

2.5.16.

Computer hardware and software for complex CAD/CAM

2.5.17.

Materiały, wyposażenie i osprzęt

2.5.17.

Materials, equipment and accessories

 

 

 

 

  1. 3. Maszyny i urządzenia do procesów obróbki plastycznej na gorąco /Machines and devices for hot working

 

 

 

 

3.1.

Maszyny i urządzenia dla kuźnictwa

3.1.

Machines and devices for forging

3.1.1.

Młoty spadowe do kucia swobodnego

3.1.1.

Smith forging drop hammers

3.1.2.

Młoty sprężarkowe do kucia swobodnego

3.1.2.

Smith forging pneumatic hammers

3.1.3.

Młoty parowo-powietrzne obustronnego działania do kucia swobodnego (jednostojakowe, dwustojakowe, mostowe)

3.1.3.

Steam-air double-faced hammers for smith

forging (single-frame, double-frame, bridge types)

3.1.4.

Młoty dźwigniowe do kucia swobodnego

3.1.4.

Smith forging tilt hammers

3.1.5.

Młoty sprężynowe do kucia swobodnego

3.1.5.

Smith forging spring hammers

3.1.6.

Prasy powietrzno-hydrauliczne do kucia swobodnego

3.1.6.

Air-hydraulic presses for smith forging

3.1.7.

Prasy hydrauliczne czterokolumnowe do kucia swobodnego

3.1.7.

Four-frame hydraulic presses for smith forging

3.1.8.

Młoty przeciwbieżne do kucia matrycowego

3.1.8.

Counterblow hammers for die forging

3.1.9.

Młoty pasowe i linowe do kucia matrycowego

3.1.9.

Strap and rope hammers for die forging

3.1.10.

Młoty matrycowe

3.1.10.

Die forging hammers

3.1.11.

Kuźniarki matrycowe

3.1.11.

Horizontal die forging machines

3.1.12.

Prasy kuźnicze śrubowe cierne do kucia matrycowego

3.1.12.

Screw friction forging presses for die forging

3.1.13.

Prasy kuźnicze korbowe i kolanowe do kucia matrycowego

3.1.13.

Crank and toggle forging presses for die forging

3.1.14.

Kowarki rotacyjne

3.1.14.

Rotary swagers

3.1.15.

Kowarki pionowe typu Ridera

3.1.15.

Rider type vertical swagers

3.1.16.

Kowarki do odkuwek kształtowych (młoteczkowe)

3.1.16.

Swagers for shape forgings (hammering)

3.1.17.

Kowarki kopiujące (pionowe i poziome)

3.1.17.

Tracer swagers (vertical and horizontal)

3.1.18.

Maszyny do prasowania wypływowego

3.1.18.

Machines for extrusion pressing

3.1.19.

Prasy okrojcze wypływek (okrawarki mimośrodowe i korbowe)

3.1.19.

Cutting-off presses for fins (eccentric and crank types)

3.1.20.

Walcarki kuźnicze jednowykrojowe i wielowykrojowe

3.1.20.

Forging mills with one or many impressions

 

 

 

 

3.2.

Piece kuźnicze na paliwo stałe, ciekłe, gazowe

3.2.

Forging furnaces fired with solid fuel, liquid fuel, gas

 

 

 

 

3.2.1.

Piece do nagrzewania miejscowego części materiału

3.2.1.

Furnaces for local heating of a part of the material

3.2.2.

Piece komorowo-szczelinowe do nagrzewania lekkiego wsadu

3.2.2.

Chamber-slot furnaces for heating light-weight charge

3.2.3.

Piece jedno i dwukomorowe z obrotowym trzonem lub przepychowe do nagrzewania lekkiego wsadu

3.2.3.

Single- and double-chamber furnaces with a rotating hearth or pusher furnaces for heating light-weight charge

3.2.4.

Piece komorowo-przelotowe do nagrzewania ciężkiego wsadu

3.2.4.

Chamber-continuous furnaces for heating heavy charge

3.2.5.

Piece karuzelowe do nagrzewania ciężkiego wsadu

3.2.5.

Rotary-hearth furnaces for heating heavy charge

3.2.6.

Nagrzewarki oporowe do bezzgorzelinowego nagrzewania stali

3.2.6.

Resistance heaters for forge-free heating of steel

3.2.7.

Nagrzewarki indukcyjne do bezzgorzelinowego nagrzewania stali

3.2.7.

Induction heaters for forge-free heating of steel

 

 

 

 

  1. 4. Walcownictwo /Rolling Mill Practice

 

 

 

 

4.1.

Walcarki do walcowania na gorąco

4.1.

Rolling mills for hot rolling operation

4.1.1.

Walcarki z poziomym ułożeniem walców

4.1.1.

Horizontal rolling mills

4.1.2.

Walcarki z pionowym ułożeniem walców (osadcze i uniwersalne)

4.1.2.

Vertical rolling mills (edging and universal types)

4.1.3.

Walcarki z poziomym i pionowym ułożeniem walców

4.1.3.

Rolling mills with horizontal and vertical rolls

4.1.4.

Walcarki ze skośnym ułożeniem walców do produkcji rur

4.1.4.

Rolling mills with skew rolls (for production of pipes)

 

 

 

 

4.2.

Walcarki do walcowania na zimno

4.2.

Rolling mills for cold rolling operation

 

 

 

 

4.2.1.

Walcarki duo do walcowania na zimno

4.2.1.

Two-high mills for cold rolling operation

4.2.2.

Walcarki wielowalcowe

4.2.2.

Multi-roll mills

4.2.3.

Walcarki zwrotne

4.2.3.

Return rolling mills

4.2.4.

Walcarki o nienapędzanych walcach do ciągnienia taśm i drutu

4.2.4.

Rolling mills with idle rolls for drawing of strip and wire

4.2.5.

Walcarki z dwoma lub trzema walcami do walcowania gwintów

4.2.5.

Rolling mills with two or three rolls for rolling threads

4.2.6.

Walcarki do pierścieni

4.2.6.

Rolling mills for rings

 

 

 

 

  1. 5. Narzędzia /Tools

 

 

 

 

5.1.

Systemy narzędziowe

5.1.

Tooling systems

5.1.1.

Systemy narzędziowe modułowe

5.1.1.

Clamps for holding-down processed objects

5.1.2.

Systemy uchwytów narzędziowych modułowe

5.1.2.

Clamps for fixing machining tools

5.1.3.

Uchwyty i oprawki narzędziowe

5.1.3.

Unified elements and units for construction of

clamps and special devices

5.1.4.

Głowice kątowe

5.1.4.

Other accessories for cutting machine tools

5.1.5

Narzędziowe głowice rewolwerowe

5.1.5

Tool turrets

5.1.6

Inne systemy narzędziowe

5.1.6

Other tool systems

 

 

 

 

5.2.

Uchwyty  obróbkowe

5.2.

Workholdings

5.2.1.

Uchwyty z tuleją zaciskową

5.2.1.

Collet chucks

5.2.2.

Uchwyty wiertarskie

5.2.2.

Drill chucks

5.2.3.

Uchwyty tokarskie

5.2.3.

Lathe chucks

5.2.4.

Uchwyty magnetyczne

5.2.4.

Magnetic chucks

5.2.5.

Systemy uchwytowe

5.2.5.

Chucking systems

5.2.6

Inne uchwyty

5.2.6

Chucks, others

5.2.7

Trzpienie rozprężające

5.2.7

Expanding mandrels

5.2.8

Inne elementy mocujące

5.2.8

Other clamping parts

5.2.9

Hydrauliczne urządzenia mocujące

5.2.9

Clamping devices, hydraulic

5.2.10

Magnetyczne płyty mocujące

5.2.10

Magnetic plates

5.2.11

Pneumatyczne płyty mocujące

5.2.11

Vaccum fixing plates

5.2.12

Mechaniczne tarcze uchwytowe

5.2.12

Fixture plates

5.2.13

Uchwyty skurczowe

5.2.13

Shrink fit equipment

5.2.14

Inne urządzenia mocujące

5.2.14

Other clamping devices

 

 

 

 

5.3.

Narzędzia skrawające

5.3.

Cutting Tools

5.3.1

Wiertła kręte

5.3.1.

Twist drills

5.3.2

Nawiertaki

5.3.2.

Centre drills

5.3.3

Wiertła piórkowe

5.3.3

Spade drills

5.3.4

Wiertła stopniowe

5.3.4

Step drills

5.3.5

Wiertła do głębokich otworów

5.3.5

Gun drills

5.3.6

Wytaczadła

5.3.6

Boring bars

5.3.7

Wytaczaki

5.3.7

Boring tools

5.3.8

Rozwiertaki

5.3.8

Reamers

5.3.9

Pogłębiacze stożkowe

5.3.9

Countersinks

5.3.10

Noże oprawkowe

5.3.10

Tool bits

5.3.11

Noże do toczenia wgłębnego

5.3.11

Plunge cutting tools

5.3.12

Noże do podcięć

5.3.12

Under-cutting tools

5.3.13

Narzędzia do grawerowania

5.3.13

Engraving tools

5.3.14

Głowice frezarskie

5.3.14

Inserted blade milling cutters

5.3.15

Wkładki (płytki) ostrzowe

5.3.15

Inserts

5.3.16

Wkładki ostrzowe ceramiczne

5.3.16

Indexable inserts of ceramics

5.3.17

Narzędzia gniazdowe i zaciski
mocujące

5.3.17

Paring chisels and holders for
indexable inserts

5.3.18

Frezy ślimakowe i dłutaki

5.3.18

Pinion cutters and hobs

5.3.19

Frezy tarczowe (krążkowe)

5.3.19

Side and face cutters

5.3.20

Frezy do płaszczyzn

5.3.20

Surface milling tools

5.3.21

Frezy trzpieniowe (walcowo-czołowe)

5.3.21

End millers

5.3.22

Frezy do rowków

5.3.22

Slot millers

5.3.23

Frezy nasadzane walcowo-czołowe i kątowe

5.3.23

Shell- and angular end millers

5.3.24

Przeciągacze

5.3.24

Broaching tools

5.3.25

Piły tarczowe

5.3.25

Circular saw blades

5.3.26

Piły taśmowe

5.3.26

Band saw blades

5.3.27

Gwintowniki

5.3.27

Taps

5.3.28

Narzynki

5.3.28

Threading dies

5.3.29

Inne narzędzia do gwintów

5.3.29

Other threading tools

5.3.30

Narzędzia do walcowania gwintów

5.3.30

Thread rolling dies

5.3.31

Narzędzia do kół zębatych

5.3.31

Gear tools

5.3.32

Wiórkowniki i narzędzia do gratowania

5.3.32

Shaving cutters, deburring tools

5.3.33

Narzędzia z węglików spiekanych

5.3.33

Carbide-tipped tools

5.3.34

Wkładki ostrzowe z węglików spiekanych

5.3.34

Hard metal inserts

5.3.35

Narzędzia diamentowe i z cBN

5.3.35

Diamond and cBN cutting tools

5.3.36

Narzędzia powlekane

5.3.36

Cutting tools coated

5.3.37

Inne narzędzia skrawające

5.3.37

Other metal cutting tools

 

 

 

 

5.4.

Narzędzia i materiały do dokładnej obróbki (mikroobróbki)

5.4.

Tools and materials for micro-machining

5.4.1.

Ściernice

5.4.1.

Grinding wheels

5.4.2.

Taśmy i narzędzia ze ścierniwem na podłożu

5.4.2.

Abrasive belts and disc, coated abrasives

5.4.3.

Ściernice i pasty diamentowe

5.4.3.

Diamond grinding wheels, diamond pastes

5.4.4

Narzędzia do gładzenia, docierania i polerowania

5.4.4

Honing, lapping and polishing tools

5.4.5

Pasty ścierne i polerskie

5.4.5

Abrasive and polishing pastes

5.4.6

Narzędzia do obciągania

5.4.6

Dressing tools

5.4.7

Urządzenia do obciągania

5.4.7

Trueing and dressing devices

5.4.8

Syntetyczny proszek diamentowy

5.4.8

Synthetic diamond powder

5.4.9

Inne narzędzia do szlifowania

5.4.9

Other grinding tools

5.4.10

Środki do obróbki rotacyjno- i wibracyjno-ściernej

5.4.10

Superfinishing process materials

 

 

 

 

5.5.

Narzędzia stosowane w kuźnictwie

5.5.

Tools used in forging

 

 

 

 

5.5.1.

Kowadła

5.5.1.

Anvils

5.5.2.

Stemple

5.5.2.

Punches

5.5.3.

Przebijaki: pełne, wydrążone

5.5.3.

Piercing mandrels: solid and hollow

5.5.4.

Narzędzia do kucia półswobodnego

5.5.4.

Tools for semi-free smith forging

5.5.5.

Matryce: jednowykrojowe, wielowykrojowe

5.5.5.

Dies: single- and multi-impression

5.5.6.

Wykroje: przygotowawcze, podkuwające, wydłużające, formujące, gnące, spęczające, do matrycowania, odcinające

5.5.6.

Impressions: preliminary, blocking, fullering, forming, bending, upsetting, for die forging,knifing

5.5.7.

Inne

5.5.7.

Others

 

 

 

 

5.6.

Narzędzia stosowane w walcownictwie i ciągarstwie

5.6.

Tools used in rolling mill and drawing mill practice

5.6.1.

Walce: do walcowania na gorąco i na zimno

5.6.1.

Rolls for hot and cold rolling

5.6.2.

Stojaki

5.6.2.

Columns

5.6.3.

Narzędzia pomocnicze: motowidła, skrzynki do odwijania materiałów, nawijarki

5.6.3.

Auxiliary tools: reels, material unwinding boxes, winders

5.6.4.

Narzędzia specjalne do walcowania: gwintów, kół zębatych, inne

5.6.4.

Special tools for rolling of threads, gear wheels, others

5.6.5.

Ciągadła: oczkowe stałe i nastawne, profilowe

5.6.5.

Drawing dies: fixe and adjustable eye dies, shaped dies

5.6.6.

Matryce ciągowe

5.6.6.

Drawing the blocks

5.6.7.

Inne narzędzia stosowane w walcownictwie i ciągarstwie

5.6.7.

Other tools used in rolling mill and drawing mill practice

 

 

 

 

5.7.

Narzędzia stosowane w tłocznictwie

5.7.

Tools used in press-forming

5.7.1.

Noże do cięcia i obcinania

5.7.1.

Cutting and cutting-off knives

5.7.2.

Nożyce krążkowe

5.7.2.

Rotary knives

5.7.3.

Wykrojniki

5.7.3.

Blanking dies

5.7.4.

Stemple tnące

5.7.4.

Cutting punches

5.7.5.

Tłoczniki: wycinaki, wyginaki, wytłaczaki, tłoczniki do wyciskania współbieżnego

5.7.5.

Press-forming dies: blanking dies, bending dies, drawing dies, press-forming dies for forward extrusion

5.7.6.

Wyoblaki

5.7.6.

Forming tools

5.7.7.

Urządzenia do podawania materiału: podajniki rolkowe i suwakowe

5.7.7.

Material feeding devices: roller and sliding feeders

5.7.8.

Urządzenia do zgarniania, unoszenia i usuwania wytłoczek

5.7.8.

Devices for sweeping, lifting and removing drawpieces

 

 

 

 

5.8.

Urządzenia i narzędzia do nagniatania

5.8.

Devices used in burnishing surface treatment

5.8.1.

Głowice do nagniatania: imakowe, suportowe

5.8.1.

Burnishing heads: gripper and support types

5.8.2.

Nagniatarki rolkowe, kulkowe

5.8.2.

Roller and ball burnishing tools

 

 

 

 

5.9.

Narzędzia do prac ręcznych

5.9.

Tools for manual work

5.9.1.

Zestawy narzędzi zmechanizowanych: elektronarzędzia, narzędzia z napędem pneumatycznym, wyposażenie narzędzi zmechanizowanych

5.9.1.

Sets of mechanical tools: electric power tools, tools with pneumatic drive, accessories for mechanical tools

5.9.2.

Narzędzia ręczne do prac: ślusarskich, blacharskich, instalacyjnych rurowych, instalacyjnych elektrycznych, elektrotechnicznych i elektronicznych, inne narzędzia do prac ręcznych

5.9.2.

Hand-held tools for locksmithing, tinsmithing, plumbing, electrical, electrotechnical and electronic works, other tools for manual work

5.10.

Narzędzia do obróbki termicznej

5.10.

Tools for thermal machining

5.10.1.

Wiertła termiczne

5.10.1.

Thermal drills

 

 

 

 

  1. 6. Warsztatowe i laboratoryjne środki miernicze /Workshops and laboratory measuring devices

 

 

 

 

6.1.

Wzorce długości i kąta

6.1.

Length and angle standards

6.1.1.

Płytki wzorcowe

6.1.1.

Standard plates

6.1.2.

Prętowe wzorce długości

6.1.2.

Bar length standards

6.1.3.

Inne wzorce: kliny pomiarowe, wielokąty, sześciany, kulki pomiarowe, wzorce schodkowe

6.1.3.

Other standards: measuring wedges, polygons, cubes, measuring balls, stepped standards

 

 

 

 

6.2.

Sprawdziany graniczne: stałe, wskaźnikowe, automaty kontrolne i segregujące

6.2.

Limit gauges: fixed, indicators, control and segregating automatons

 

 

 

 

6.3.

Mechaniczne i elektroniczne narzędzia i przyrządy pomiarowe

6.3.

Mechanical and electronic measuring tools and devices

6.3.1.

Narzędzia do pomiaru długości: suwmiarki, mikrometry, średnicówki

6.3.1.

Tools for measurement of length: slide callipers, micrometers, bar gauges

6.3.2

Środki do pomiaru drogi i odległości

6.3.2

Displacement and distance measurement

6.3.3

Środki do pomiaru kąta i pochylenia

6.3.3

Angle and inclination measurement

6.3.4

Środki do pomiaru okrągłości

6.3.4

Circularity measurement

6.3.5

Środki do pomiaru grubości warstwy

6.3.5

Layer thickness measurement

6.3.6

Środki do pomiaru prędkości obrotowej

6.3.6

Speed measurement

6.3.7

Środki do pomiaru hałasu

6.3.7

Noise measurement

6.3.8

Środki do pomiaru temperatury

6.3.8

Temperature measurement

6.3.9

Środki do pomiaru sił i momentów

6.3.9

Force and moment measurement

6.3.10

Przyrządy do pomiaru drgań

6.3.10

Vibration meters

6.3.11

Czujniki: zegarowe, indukcyjne

6.3.11

Sensors: clock sensors, induction sensors

6.3.12

Wysokościomierze

6.3.12

Altimeters

6.3.13

Kątomierze

6.3.13

Protractors

6.3.14

Poziomice

6.3.14

Level gauges

6.3.15

Wzorniki i szczelinomierze

6.3.15

Templets and feeler gauges

 

 

 

 

6.4

Urządzenia do pomiaru zarysów krzywoliniowych

6.4

Devices for measurement of curved contours

6.5

Mikroskopy miernicze

6.5

Measuring microscopes

6.6

Urządzenia do pomiaru chropowatości powierzchni

6.6

Devices for measurement of surface roughness

6.7

Uniwersalne współrzędnościowe i wieloosiowe maszyny pomiarowe sterowane komputerowo

6.7

General-purpose computer-controlled coordinate and multiaxial measuring machines

6.8

Koła zębate

6.8

Gear wheels

6.9

Maszyny i urządzenia do pomiaru: kół zębatych, współpracy przekładni zębatych

6.9

Machines and devices for measurement of gear wheels, cooperation of gear boxes

6.10

Projekty Profilowe

6.10

Profile Projectors

6.11

Roboty Pomiarowe

6.11

Measuring Robots

 

 

 

 

6.11.1

Płyty miernicze i traserskie

6.11.1

Platens and bench plates

 

 

 

 

6.11.2

Liniały zwykłe i sinusowe, pryzmy, kątowniki

6.11.2

Straight-edges and sine bars, prisms, angle irons

 

 

 

 

6.11.3

Inne przybory

6.11.3

Other accessories

6.12

Laserowe urządzenia pomiarowe

6.12

Laser measuring equipment

 

 

 

 

6.13

Twardościomierze: przenośne, stacjonarne

6.13

Hardness testers: portale, stationary

 

 

 

 

6.14

Przybory miernicze

6.14

Measuring instruments

 

 

 

 

6.14.1

Płyty miernicze i traserskie

6.14.1

Measuring plates and bench plates

6.14.2

Liniały zwykłe i sinusowe, pryzmy, kątowniki

6.14.2

Rules, sine bars, vee blocks, squares

6.14.3

Inne przybory

6.14.3

Other instruments

 

6.15

Laboratoryjne maszyny do badania wytrzymałości materiałów

6.15

Material stength testing machines

6.16

Inne przyrządy i urządzenia miernicze

6.16

Other measuring instruments and equipment

 

 

 

 

7.    Maszyny i urządzenia montażowe / Assembly machines and devices

7.1.

Zespoły do mechanizacji i automatyzacji czynności montażowych

7.1.

Sets for mechanizing and automation of assembly operations

7.2.

Automaty montażowe

7.2.

Assembly automatons

7.3.

Modułowe systemy montażowe

7.3.

Modular assembly systems

7.4.

Kompletne stanowiska i linie do montażu

7.4.

Complete assembly stations and lines

 

 

 

 

7.4.1.

Stanowiska i linie do montażu ręcznego

7.4.1.

Stations and lines for manual assembly operations

7.4.2.

Stanowiska i linie do montażu mechanicznego

7.4.2.

Stations and lines for mechanical assembly operations

7.4.3.

Stanowiska i linie do montażu zautomatyzowanego (w tym z zastosowaniem manipulatorów i robotów)

7.4.3.

Stations and lines for automatic assembly operations (also with the use of manipulators and robots)

7.4.4.

Wyposażenie i osprzęt stanowisk i linii montażowych

7.4.4.

Equipment and fittings for assembly stations and lines

 

 

 

 

7.5.

Pomocnicze urządzenia techniczne

7.5.

Auxiliary technical devices

7.5.1.

Mechaniczne urządzenia czyszczące części, urządzenia śrutujące i piaskujące

7.5.1.

Mechanical devices for cleaning of parts, shot-blasting and sandblasting devices

7.5.2.

Ultradźwiękowe urządzenia czyszczące

7.5.2.

Ultrasound cleaning devices

7.5.3.

Urządzenia myjące ze zmechanizowanym ruchem elementów i zmechanizowanym natryskiem

7.5.3.

Washing devices with mechanized movement of elements and mechanized spraying

7.5.4.

Maszyny do mycia jedno-, dwu- i trójkomorowe

7.5.4.

Single-, double-, three-chamber washing machines

7.5.5.

Wanny do elektrochemicznego mycia zespołów

7.5.5.

Tanks for electrochemical washing of assemblies

7.5.6.

Urządzenia do odtłuszczania i dekonserwacji

7.5.6.

Devices for degreasing and removal of protective coatings

7.5.7.

Urządzenia do wysokociśnieniowego, hydraulicznego usuwania rdzy

7.5.7.

Devices for high-pressure hydraulic rust removal

7.5.8.

Wyważarki statyczne i dynamiczne ze zmechanizowanym podawaniem i zdejmowaniem elementów

7.5.8.

Static and dynamic balancers with mechanized feeding and removing of elements

7.5.9.

Zasobniki przesuwne, zasobniki zasilające i transportery taśmowe i rolkowe

7.5.9.

Slidable magazines, feeding magazines, band and roller conveyors

 

 

 

 

8.        Manipulatory i roboty przemysłowe / Industrial manipulators and robots

 

 

 

 

8.1.

Manipulatory

8.1.

Manipulators

 

 

 

 

8.1.1

Manipulatory montażowe

8.1.1

Assembly manipulators

8.1.2

Manipulatory do innych zastosowań

8.1.2

Manipulators for other applications

 

 

 

 

8.2.

Roboty przemysłowe

8.2.

Industrial robots

 

 

 

 

8.2.1

Roboty manipulacyjne

8.2.1

Manipulating robots

8.2.2

Roboty montażowe

8.2.2

Assembly robots

8.2.3

Roboty spawalnicze

8.2.3

Welding robots

8.2.4

Roboty pomiarowe

8.2.4

Measuring robots

8.2.5

Roboty do innych zastosowań

8.2.5

Robots for other applications

 

 

 

 

8.3.

Wyposażenie i osprzęt manipulatorów i robotów

8.3.

Equipment and fittings for manipulators and robots

8.3.1

Narzędzia obróbkowe dla robotów

8.3.1

Working tools for industrial robots

8.3.2

Chwytaki i narzędzia dla  robotów

8.3.2

Grippers and tools for robots

8.3.3

Urządzenia do zmiany chwytaków

8.3.3

Changing devices for robot grippers

 

 

 

 

8.4.

Części i zespoły

8.4.

Parts and subassemblies

 

 

 

 

9.      Zespoły i elementy do przenoszenia napędu w maszynach /Units and elements for drive transfer in machines

 

 

 

 

9.1.

Napędy mechaniczne

9.1.

Mechanical drives

 

 

 

 

9.1.1.

Przekładnie zębate ogólnego przeznaczenia i specjalne (jednostopniowe, dwustopniowe, trzystopniowe, powyżej trójstopniowe)

9.1.1.

General-purpose and special toothed gears (single-speed, double-speed, three-speed, more than three)

9.1.2.

Przekładnie planetarne

9.1.2.

Planetary gears

9.1.3.

Przekładnie ślimakowe

9.1.3.

Worm gears

9.1.4.

Przekładnie bezstopniowe

9.1.4.

Variable-speed transmissions

9.1.5.

Skrzynie przekładniowe do maszyn roboczych i środków transportu

9.1.5.

Gear boxes for working machines and transport means

9.1.6.

Przekładnie łańcuchowe

9.1.6.

Chain transmissions

9.1.7.

Przekładnie pasowe

9.1.7.

Belt transmissions

9.1.8.

Przekładnie cierne

9.1.8.

Friction transmissions

9.1.9.

Napędy liniowe

9.1.9.

Rope drives

 

 

 

 

9.2.

Sprzęgła mechaniczne

9.2.

Mechanical couplings

 

 

 

 

9.2.1.

Sprzęgła nierozłączne (sztywne, samonastawne, podatne)

9.2.1.

Non-disengaging couplings (rigid, self-adjusting, flexible)

9.2.2.

Sprzęgła sterowane mechanicznie

9.2.2.

Mechanically controlled couplings

9.2.3.

Sprzęgła indukcyjne sterowane elektromagnetycznie

9.2.3.

Electromagnetically controlled induction couplings

9.2.4.

Sprzęgła samoczynne mechaniczne, w tym: sprzęgła odśrodkowe, sprzęgła bezpieczeństwa, sprzęgła jednokierunkowe

9.2.4.

Mechanical self-acting couplings, including centrifugal couplings, safety couplings, unidirectional couplings

 

 

 

 

9.3.

Sprzęgła hydrokinetyczne ogólnego przeznaczenia i do maszyn roboczych

9.3.

General purpose fluid couplings and for working machines

 

 

 

 

9.4.

Hamulce sterowane

9.4.

Controlled brakes

 

 

 

 

9.4.1.

Hamulce promieniowe

9.4.1.

Radial brakes

9.4.2.

Hamulce taśmowe

9.4.2.

Band brakes

9.4.3.

Hamulce tarczowe

9.4.3.

Disk brakes

9.4.4.

Hamulce specjalne (osiowe, odśrodkowe, hydrauliczne)

9.4.4.

Special brakes (axial, centrifugal, hydraulic)

 

 

 

 

9.5.

Elementy toczne

9.5.

Rolling elements

 

 

 

 

9.5.1.

Łożyska toczne (kulkowe, walcowe, igiełkowe baryłkowe, stożkowe)

9.5.1.

Rolling bearings (ball, roller, needle, cone bearings)

9.5.2.

Prowadnicowe zespoły toczne

9.5.2.

Guiding rolling elements

9.5.3.

Śruby toczne

9.5.3.

Rolling screws

 

 

 

 

9.6.

Zespoły i elementy ślizgowe

9.6.

Sliding units and elements

 

 

 

 

9.6.1.

Łożyska ślizgowe z korpusem własnym i panewką

9.6.1.

Slide bearings with own casing and bushings

9.6.2.

Panewki grubościenne i cienkościenne oraz panewki tulejowe – wykonane ze stopów, spieków, tworzyw sztucznych

9.6.2.

Thick- and thin-walled bushings and sleeve bushings - made of alloys, sinters, plastics

9.6.3.

Pierścienie oporowe ślizgowe

9.6.3.

Slip stopper rings

 

 

 

 

9.7.

Korpusy do łożysk tocznych i do łożysk ślizgowych

9.7.

Casings for roller and slide bearings

9.8.

Osie i wały

9.8.

Axles and shafts

 

 

 

 

9.9.

Generatory energii pneumatycznej – sprężarki powietrza tłokowe

9.9.

Pneumatic energy generators - piston air compressors

 

 

 

 

9.9.1.

Sprężarki powietrza rotacyjne: łopatkowe, śrubowe

9.9.1.

Rotary air compressors: vane and screw types

9.9.2.

Sprężarki powietrza rotacyjne z pierścieniem cieczowym

9.9.2.

Rotary air compressors with a fluid ring

9.9.3.

Sprężarki przepływowe promieniowe i osiowe

9.9.3.

Flow-through radial and axial compressors

 

 

 

 

9.10.

Odbiorniki energii pneumatycznej: silniki pneumatyczne o ruchu obrotowym, o ruchu posuwistozwrotnym, o ruchu posuwistoobrotowym

9.10.

Pneumatic energy receivers: pneumatic rotary, to-and-fro and to-and-rotary engines

9.11.

Rozdzielacze i zawory pneumatyczne

9.11.

Pneumatic separators and valves

9.12.

Akumulatory pneumatyczne ciężarowe i sprężynowe

9.12.

Pneumatic weight and spring accumulators

9.13.

Węże elastyczne niskociśnieniowe

9.13.

Low-pressure flexible hoses

9.14.

Elementy rurowych przewodów niskociśnieniowych

9.14.

Elements of low-pressure pipelines

9.15.

Filtry powietrza

9.15.

Air filters

9.16.

Tłumiki akustyczne

9.16.

Acoustic dampers

9.17.

Pneumatyczne układy logiczne

9.17.

Pneumatic logic systems

9.18.

Wzmacniacze pneumatyczno-hydrauliczne

9.18.

Pneumatic-hydraulic amplifiers

9.19.

Chłodnice powietrza

9.19.

Air coolers

9.20.

Instalacje centralnego smarowania do maszyn

9.20.

Central lubrication systems for machines

9.21.

Części złączone znormalizowane

9.21.

Standardised fastening elements

9.21.1.

Śruby ogólnego przeznaczenia: śruby z łbem jednostronne dociągowe i dociskowe, dwustronne, sworzniowe, śruby różnych typów

9.21.1.

General purpose bolts: single-nutted tightening and press head bolts, double-  nutted bolts,stud bolts, various types of bolts

9.21.2.

Wkręty do metalu: bez łba, z łbem dociągowe i dociskowe, samogwintujące do blach, samonacinające gwint, inne rodzaje wkrętów

9.21.2.

Screws for metal: without head, with head –tightening and press screws, self-  tapping for sheet metal, thread-forming screws, other types of screws

9.21.3.

Nakrętki dociskowe i dociągowe: sześciokątne, czworokątne, trójkątne, rowkowane i koronowe, ślepe, okrągłe, nakrętki różnych typów

9.21.3.

Tightening and press nuts: hexagon, square, triangular, slotted and castellated, round, various types of nuts

9.21.4.

Podkładki: okrągłe, kwadratowe, klinowe, sprężyste typowe i specjalne, podkładki odginane

9.21.4.

Washers: round, square, wedge-shaped, spring types – typical and special, tab washers

9.21.5.

Zawleczki

9.21.5.

Cotter pins

9.21.6.

Nity i nitokołki: z łbem, pasowe, rurkowe z łbem, drążone z łbem, nitokołki

9.21.6.

Rivets and rivet pins: with head, tight, tubular with head, hollowed with head, rivet pins

9.21.7.

Kołki: walcowe, stożkowe (bez gwintu, z gwintem wewnętrznym, z czopami gwintowanymi), sprężyste, kołki z karbami

9.21.7.

Studs: straight, conical (without thread, with female thread, with threaded pivots) spring studs, studs with notches

9.21.8.

Sworznie: bez łba, z łbem, z czopem gwintowym, sworznie noskowe

9.21.8.

Pins: without head, with head, with threaded pivot, nib pins

 

 

 

 

9.22.

Połączenia sprężyste

9.22.

Spring connections

 

 

 

 

9.22.1.

Sprężyny: rozciągane i ściskane śrubowo, stożkowe, płytkowe, spiralne, talerzowe, pierścieniowe

 

9.22.1.

Springs: tension and helically compressed springs, conical springs, leaf springs, spiral springs, disk springs, ring springs

9.22.2.

Pierścienie osadcze sprężynujące wewnętrzne i zewnętrzne

9.22.2.

Internal and external spring thrust rings

 

 

 

 

9.23.

Uszczelnienia techniczne w budowie maszyn i urządzeń

9.23.

Technical sealing’s in construction of machines and devices

 

 

 

 

9.23.1.

Uszczelnienie spoczynkowe z zaciskiem mechanicznym i zaciskiem ciśnieniem: kołnierzowe, dwuzłączkowe, gwintowe, pokrywowe, dławnicowe, kielichowe, sworzniowe, inne

9.23.1.

Static seals with mechanical and pressure clamping: flange, double-joint, threaded, cover, stuffing, socket, stud and other types

9.23.2.

Uszczelnienia nierozłączne: klejone, rozwalcowywane, wywijano-zawijane

9.23.2.

Non-disengaging seals: glued, rolled, flanged types

9.23.3.

Uszczelnienia ruchowe z zaciskiem mechanicznym i zaciskiem ciśnieniem: pierścieniowe, dławnicowe, zawieradłowe, inne

9.23.3.

Dynamic seals with mechanical and pressure clamping: ring, stuffing, closing types, others

9.23.4.

Uszczelnienia złożone, spoczynkowo-ruchowe: z zaciskiem mechanicznym, z zaciskiem ciśnieniem

9.23.4.

Complex seals, static-dynamic: with mechanical or pressure clamping

9.23.5.

Materiały uszczelniające: płytowe z różnych tworzyw, gumowe z przekładkami i bez przekładek, papierowe i kartonowe, fibrowe, korkowe, skórzane, z tworzyw sztucznych, z innych materiałów

9.23.5.

Sealing materials: plates of various materials, rubber with and without separators, paper and cardboard, fibre, cork, leather, plastics, other materials

9.23.6.

Szczeliwa: sznurowe plecione, grafitowane, nasączane, bawełniane, metalowe: ołowiane i miedziane, inne szczeliwa

9.23.6.

Sealants: plaited string, graphite-covered, saturated, cotton, metal: lead and copper, other sealants

10.    Urządzenia i materiały do rapid technologii / Device and materials for rapid technologies

10.1

Urządzenia i materiały do szybkiego prototypowania (RP)

10.1

Device and materiale for rapid prototyping (RP)

10.1.1

Urządzenia i materiały do stereolitografii (SL)

10.1.1

Devices and materials for stereolito-graphy (SL)

10.1.2

Urządzenia i materiały do topienia i wytłaczania tworzyw termoplastycz-nych (FDM)

10.1.2

Devices and materials for fused deposition modeling (FDM)

10.1.3

Urządzenia i materiały do selektywnego spiekania laserowego proszków (SLS)

10.1.3

Devices and materials for selective laser sintering (SLS)

10.1.4

Urządzenia i materiały do selektywne-go stapiania proszków metalowych(SLM)

10.1.4

Devices and materials for selective laser melting (SLM)

10.1.5

Urządzenia i materiały do sklejania  granulatów ciekłym lepiszczem (3DP)

10.1.5

Devices and materials for three dimensional printing (3DP)

10.1.6

Urządzenia i materiały do łączenia i wycinania warstw materiału stałego (LOM)

10.1.6

Devices and materials for laminated object manufacturing (LOM)

10.1.7

Urządzenia i materiały do innych metod RP

10.1.7

Devices and materials for other RP-technologies

10.1.8

Urządzenia i materiały do szybkiego wykonywania oprzyrządowania (RT)

10.1.8

Devices and materials for rapid tooling (RT)

10.1.9

Urządzenia i materiały do szybkiego wytwarzania wyrobów seryjnych (RM)

10.1.9

Devices and materials for rapid manufacturing (RM)

11.    Inne specjalistyczne maszyny urządzenia/ Other specialist machines and devices

12.     Substancje chłodzące i smarujące / Cooling and lubricant substances

 

 

 

 

12.1.

Substancje chłodzące

12.1.

Cooling substances

12.2.

Substancje smarujące

12.2.

Lubricant substances

 

 

 

 

13.   Usługi/ Services

 

 

 

 

13.1.

Stowarzyszenia branżowe

13.1.

Trade associations

13.2.

Centra badawczo-rozwojowe

13.2.

Research & development centers

13.3.

Usługi finansowe

13.3.

Financial services

13.4.

Wydawnictwa branżowe

13.4.

Professional publications

13.5.

Ochrona środowiska

13.5.

Environmental protection

14.   Standardowe elementy maszyn / Standard machine elements

15.   Maszyny wyważające: manualne, półautomatyczne i automatyczne/
Balancing machines: manual, semiautomatic and automatic

16.   Utrzymanie ruchu/ Maintenance

[ Back ]
Media Partners