WELDING Exhibition

ZAKRES TEMATYCZNY / THEMATIC SCOPE

1.

Urządzenia do spawania i napawania łukowego

1.

Devices for submerged arc welding and weld surfacing

2.

Osprzęt do spawania łukowego

2.

Accessories for submerged arc welding

3.

Urządzenia do spawania, napawania i cięcia plazmowego

3.

Plasma welding, surfacing and cutting machines

4.

Urządzenia do cięcia i spawania laserowego

4.

Laser cutting and welding machines

5.

Urządzenia do cięcia strumieniem wody

5.

Waterjet cutting machines

6.

Roboty przemysłowe i automaty, stanowiska specjalizowane

6.

Industrial robots and automates, specialized welding stations

7.

Urządzenia do mechanizacji i automatyzacji prac spawalniczych

7.

Mechanization and automation means for welding technology

8.

Stanowiska do spawania elektronowego

8.

Electron beam welding stations

9.

Urządzenia i sprzęt do spawania i cięcia gazowego

9.

Devices for gas welding and cutting

10.

Urządzenia do metalizacji natryskowej

10.

Devices for metal spraying

11.

Zgrzewarki i urządzenia do przypawania trzpieni

11.

Welders and welding mandrel machines

12.

Chłodnice i agregaty chłodnicze

12.

Refrigerations and radiators

13.

Stanowiska, urządzenia i osprzęt do lutowania

13.

Stations, devices and accessories for brazing and soldering

14.

Wyposażenie stanowisk spawalniczych

14.

Welding stations equipment

15.

Stanowiskowe i indywidualne środki ochrony

15.

Stand and individual protection means

16.

Urządzenia do spawania tworzyw sztucznych

16.

Plastic welding equipment

17.

Urządzenia do kontroli złączy spawanych

17.

Inspection equipment  for welded joints

18.

Urządzenia do kontroli i rejestracji parametrów spawania i zgrzewania

18.

Inspection and parameters registration equipment  for welding

19.

Urządzenia i osprzęt do obróbki cieplnej

19.

Machines and devices for heat treatment

20.

Urządzenia do przygotowania elementów do spawania

20.

Machines and systems for weld preparation

21.

Inne urządzenia i procesy produkcyjne

21.

Another equipment and manufacturing processes

22.

Materiały spawalnicze

22.

Welding consumables and materials

23.

Gazy spawalnicze i mieszanki

23.

Welding gases and shielding mixtures

24.

Materiały do lutowania

24.

Soldering and brazing consumables and materials

25.

Topniki

25.

Welding fluxes

26.

Materiały do obróbki powierzchni

26.

Surface treatment materials

27.

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

27.

Safety and environmental protection equipment

28.

Inne materiały

28.

Another materials

29.

Oprogramowanie dla potrzeb spawalnictwa

29.

Software for welding

30.

Organizacje, instytuty spawalnicze, jednostki badawczo-rozwojowe, wydawnictwa

specjalistyczne, informacja

30.

Welding organizations, institutes,  research and development units, branch publishers and information

31.

Szkolenie i certyfikacja

31.

Education and certification

32.

Usługi i serwis

32.

Services

[ Back ]
Media Partners