4Results o zwiększaniu efektywności firmy

Jak współcześnie zwiększać efektywność przedsiębiorstwa zarówno w obszarach operacyjnych jak i rynkowych?

Na te i inne pytania będą mogli Państwo uzyskać odpowiedzi podczas targów ITM-POLSKA.  Serdecznie zapraszamy 7 czerwca od godziny 12:00 do Aleji Lipowej gdzie będą mieli Państwo okazję wziąć udzial w spotkaniach poświęconych tematyce zwiększania efektywnosci firmy.

Doświadczony zespół wdrożeniowców z firmy 4 Results zaprezentuje nowe metody usprawnień oraz zainspiruje efektami wdrożeń z polskich przedsiębiorstw.

Agenda:

 • 12:00-12:50

Jak skrócić wszystkie czasy realizacji w biurze i na produkcji - wstęp do metody Quick Response Manufacturing (QRM)

Ireneusz Biliński - Partner, Współwłaściciel 4 Results; Mateusz Westwalewicz – Konsultant 4 Results.

 • 13:00 – 13: 50

Strategia jest dla Amatorów, Egzekucja (wdrożenie) dla Profesjonalistów, czyż nie? - czyli jak Sprzedaż współgra z Produkcją

Michał Paradowski  - Partner, Współwłaściciel 4 Results.

 • 14:00 – 14:50

TPM - japońska strategia zarządzania parkiem maszynowym w realiach polskich firm; case study - poprawa efektywności linii produkcyjnych przy wykorzystaniu narzędzi TPM

Izabela Starnawska – Parter, Współwłaściciel 4 Results;

W tabeli zamieszczonej poniżej prezentujemy zagadnienia, które zostaną szerzej omówione podczas spotkań.

Warto jeszcze dodać kilka słów o organizatorach.

4Results to zespół doświadczonych konsultantów i trenerów, który od 12 lat codziennie, z pasją poprawia wyniki swoich Klientów.

Charakteryzuje ich łączenie twardych elementów (wiedza, metody) z miękkimi (zachowania, motywacja) dzięki czemu zapewniają optymalny efekt wdrożeniowy, dbając przy tym o najważniejsze czyli zaangażowanie ludzi i zespołów.

4Results zrealizowało z sukcesem ponad 70 projektów wspierających różnej skali transformacje firm polskich oraz oddziałów firm zagranicznych.

Pomogli ponad 200 liderom (prezesom, dyrektorom oraz kierownikom) pracować lepiej i osiągnąć cele biznesowe oraz osobiste.

4Results oferuje wsparcie w 4 strategicznych obszarach:

 • usprawnienie produkcji,
 • zwiększenie sprzedaży,
 • rozwój ludzi i
 • doskonalenie procesów biznesowych

Główne korzyści ze współpracy z 4 Results:

 • zyskanie partnera biznesowego, który niezależnie od etapu wdrażania zmian - myśli i wspiera całościowo w kategoriach strategicznych i operacyjnych, a także przekłada wizję na działania operacyjne, krok po kroku
 • wskazuje trwałe rozwiązania nastawione na osiąganie długoterminowych rezultatów
 • zapewnia zespół ekspercki adekwatny do charakteru pożądanej i wdrażanej zmiany
 • skuteczny projekt – ponad 70 projektów zakończonych sukcesem.

 
QUICK RESPONSE MANUFACTURING (QRM)Metoda QRM to zmiana strategii, która koncentruje całą organizację (planowanie materiałowe, zaopatrzenie, zarządzanie łańcuchem dostaw, prace biurowe i rozwój nowych produktów) wokół jednego kluczowego nawyku, czyli konkurowania krótkim czasem realizacji. Pokażemy nie tylko, jak skrócić czas realizacji zleceń , lecz również, jak dzięki skracaniu czasów realizacji rozwijać wszechstronność ludzi, poprawiać jakość oraz obniżać koszty operacyjne firmy, zyskując dzięki temu większy udział w rynku . QRM jest strategią nastawioną na trwały wzrost biznesu. Firmy wdrażające QRM skracają czasy realizacji nawet, do 80%, co w efekcie nie przekłada się na większą sprzedaż i udział w rynku, ale również doświadczają znaczącej redukcji kosztów funkcjonowania firmy nawet o 10-15%. Lean Manufacturing to potężne narzędzie, ale ze względu na swoje dostosowanie do produkcji seryjnej bardzo trudne do wdrożenia w firmach produkujących krótkie serie oraz produkty projektowane i wytwarzane na zamówienie klientów.

TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)TPM to całościowy program ciągłego rozwoju pracowników i organizacji oraz zmiany kultury zakładu produkcyjnego w celu wypracowania maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń.

TPM zapewnia trwałe i pożądane wartości, kluczowe z perspektywy zarządu i właścicieli zakładu: maksymalną efektywność, najwyższy poziom bezpieczeństwa i optymalną zyskowność, dzięki czemu firma ma pełne możliwości budowania przewagi konkurencyjnej.

Filozofia programu TPM:

 • Total (Kompleksowe) – obejmuje całą organizację, poprzez angażowanie wszystkich jej pracowników
 • Productive (Produktywne) – kreuje kulturę wysokiej produktywności i efektywności
 • Maintenance (Utrzymanie i usprawnianie) – zapewnia pożądane rezultaty dzięki nieustannej optymalizacji obiektów technicznych.

Podejście Total Productive Maintenance adresowane jest przede wszystkim do firm wytwarzających produkty w systemie ciągłym, masowym, wielkoseryjnym, a także organizacji z dużym parkiem maszynowym.

STRATEGIA JEST DLA AMATORÓW, EGZEKUCJA (WDROŻENIE) DLA PROFESJONALISTÓW, CZYŻ NIE? - CZYLI JAK SPRZEDAŻ WSPÓŁGRA Z PRODUKCJĄZintegrowanie kanałów sprzedaży oraz optymalizacja portfolio to fundament wdrażania STRATEGII, która również współgra z Produkcją.

Posiadane portfolio Produktów lub Usług wraz z rozwojem działalności przedsiębiorstwa rozrasta się. Właścicieli i Zarządy zadają sobie pytanie czy jest inny sposób na wzrost ? Z pomocą przychodzi optymalizacja portfolio produktów/usług, która pozwala maksymalizować zysk ze sprzedaży i poprawić pozycję konkurencyjną firmy. To jedna z najważniejszych metod optymalizacji strumieni przychodów i eliminowania zbędnych kosztów w sprzedaży, sprawdzone w praktyce metody badawcze oraz udokumentowane twarde rezultaty:

 • poprawiamy rentowność, wolumen i dynamikę sprzedaży produktów przynoszących największy zysk oraz posiadających największy potencjał,
 • eliminujemy zbędne koszty w obszarze sprzedaży i logistyki,
 • uzyskujemy twarde dane, na podstawie których kierownictwo może modelować portfolio produktów: wzmocnić produkty zyskowne, wycofać produkty nierentowne,
 • zwiększamy siłę marki produktów i ich udział w kategorii we wszystkich punktach sprzedaży oraz.

W ostatnich latach tradycyjny kanał sprzedaży, sieci i dyskonty mocno ewoluowały, zarówno na poziomie struktur, jak i formatów sklepów. Równolegle dynamicznie rozwija się handel elektroniczny. Wobec tych zmian współczesna sprzedaż stoi przed wyzwaniem dostosowania się do nowych uwarunkowań! Naszym Klientom pomagamy zintegrować kanały sprzedaży, wprowadzając logikę opartą na nowych zasadach i regułach rynkowych.

W kontekście integracji sprzedaży, obecnie główne cele naszych Klientów to:

 • wyeliminowanie strat w nakładach w obszarze sprzedaży,
 • wypracowanie efektywnej struktury sprzedaży wobec konsolidacji po stronie odbiorców,
 • wzrost wolumenu sprzedaży w kanałach, przeciwdziałanie spadkom efektywności,
 • wzmocnienie pozycji konkurencyjnej organizacji oraz wyposażenie jej w narzędzia pozwalające prowadzić efektywną ekspansję rynkową.

Wstecz

Partnerzy MedialniChętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact