XV Forum Inżynierskie

Tradycyjnie już Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna w partnerstwie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, organizuje kolejne Forum Inżynierskie, koncentrując się na innowacjach w różnych dziedzinach techniki, w ważnych dla polskiej gospodarki sektorach i branżach.

Tegoroczne XV Forum Inżynierskie odbędzie się w pierwszym dniu Targów ITM Polska, 5 czerwca, pod hasłem: Technika w Recyklingu.

Skupimy się na tematyce recyklingu w wybranych obszarach oraz na gospodarce obiegu zamkniętego.

Na XV Forum Inżynierskim pokazane zostaną praktyczne działania w zagospodarowaniu odpadów w polskiej gospodarce. Zaprezentujemy także innowacyjne technologie recyklingu, pozwalające na efektywne odzyskiwanie surowców i materiałów do ponownego ich wykorzystania a także skuteczną współpracę polskich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi w tej dziedzinie. Przedstawione zostaną nowe wyzwania dla polskiej gospodarki i nauki, wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz dyrektyw Unii Europejskiej. Wskazane zostaną też źródła pozyskania środków wsparcia na dalsze badania naukowe i wdrożenia nowoczesnych technologii, metod i systemów, prowadzących do gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

XV Forum Inżynierskie zgromadzi ok. 200 uczestników. Udział w nim będzie bezpłatny. Uczestnicy otrzymają bilet wstępu na Targi ITM Polska. Wśród uczestników Forum będą przedsiębiorcy oraz przedstawiciele uczelni technicznych, instytutów badawczych, firm innowacyjno-wdrożeniowych, kadra naukowa, a także doktoranci i studenci uczelni technicznych. Do udziału w XV Forum Inżynierskim zaprosimy m. in. przedstawicieli Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz innych instytucji i organizacji.

Serdecznie zapraszamy na XV FORUM INŻYNIERSKIE

Życzymy pomyślnych obrad i interesujących spotkań biznesowych na Forum i podczas Targów.

10:00 - 10:15

Otwarcie Forum

Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej
Przemysław Trawa – Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich

10:15 - 11:00

Wprowadzenie

Wystąpienia:

  • przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
  • prof. Stefan Góralczyk – Wiceprezes FSNT-NOT

11:00 - 12:00

I Panel

„Praktyczne Doświadczenia Recyklingu”

(na przykładzie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu)

12:00 - 12:30

Przerwa kawowa

12:30 - 14:00

II Panel

„Nowoczesne Technologie Recyklingu” (współpraca nauki z przemysłem)

 

Dyskusja plenarna

 

„Źródła wsparcia badań i rozwoju nowoczesnych technologii recyklingu”

  • Komunikaty i informacje

14:00 – 14:10

Zamknięcie Forum

14:15

Poczęstunek dla uczestników Forum

 

Zapraszamy!
www.itm-polska.pl

Wstecz

Partnerzy MedialniChętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact